به گزارش نامه‌نیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز، واول رامکالاوان، کاندیدای اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری سیشل قول داد که طبق شعارهای انتخاباتی اش عمل کرده و حداقل حقوق و دستمزدها را افزایش دهد.

رامکالاوان که یک کشیش اوانجلیکن سابق است توانست با کسب ۵۴/۹ درصد آرا پس از سه دهه دنی فائوره را با کسب ۴۳/۵ درصد آرا در انتخاباتی که از روز پنجشنبه تا شنبه جریان داشت، شکست دهد.

وی قول داده با فائوره همکاری داشته باشد، وی گفت: من و فائوره دوستان خوبی هستیم. این انتخابات بازنده نداشت برنده ای هم وجود ندارد کشور ما برنده نهایی است.

انتخابات برای تعیین رئیس جمهور و همچنین اعضای پارلمان برگزار شد و حزب راماکالاوان توانست بطور مستقیم ۲۰ کرسی پارلمان را بدست آورد.