به گزارش نامه نیوز، امروز یکشنبه 21 دی ماه 99 قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی اعلام شد. قیمت فروش دلار در صرافی ملی 24 هزار و 780 هزار تومان و قیمت خرید دلار 23 هزار و 690 تومان اعلام شد.

همچنین قیمت فروش یورو 30 هزار و 300 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 210 تومان قیمتگذاری شد.

قیمت دلار و قیمت یورو
  قیمت خرید قیمت فروش
دلار 23،690 هزار تومان 24،780 هزار تومان
یورو 29،210 هزار تومان 30،300 هزار تومان

منبع:رکنا