به گزارش نامه نیوز، امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی اعلام شد. بر این اساس قیمت فروش دلار 24 هزار و 850 تومان و قیمت خرید دلار 23 هزار و 950 تومان تعیین شد.

همچنین قیمت فروش یورو 30 هزار و 250 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 350 تومان قیمت گذاری شد.

قیمت دلار و قیمت یورو
  قیمت خرید قیمت فروش
دلار 23،950 هزار تومان 24،850 هزار تومان
یورو 29،350 هزار تومان 30،250 هزار تومان